Webtuistekwesbaarheidsaftasting

Rapporteer ’n insident om te help om bewustheid te skep en om te verhoed dat jou vriende, familie of ander mense die slagoffers van “scams” word.

Slagofferbesonderhede

Oortrederbesonderhede

Insidentbesonderhede

SAFPS sal jou kontak vir verdere inligting en stawende dokumentasie indien dit nodig sou wees.
Let asseblief daarop dat die inligting wat versamel word slegs vir verbruikersbewusmakingsinisiatiewe en statistiese doeleindes gebruik word en dat jy steeds die insident by die polisie moet aanmeld. Aansoek vir ’n SAFPS- beskermende registrasie is gebaseer op identiteitsverifikasie en onderhewig aan die SAFPS se beskermenderegistrasiebeleid ten einde identiteitsdiefstal van slegs SAFPS-lede te voorkom. Ek het die afstanddoening gelees en verstaan.

Ons Vennote

Teken In. Kry ’n volledige webtuistesekerheidstoets vir bekende kwesbaarhede.