Webtuistekwesbaarheidsaftasting

Amper klaar

Dankie dat jy stap 1: Die insidentverslag voltooi het.

Onthou om enige stawende dokumente te stuur aan info@yima.org.za

Voltooi asseblief stap 2: Verifikasie om die proses te voltooi.

Stap 2: Verifikasie
Jy sal na die SAFPS se blad vir beskermende registrasie vir beveiligde inwoners geneem word.

Ons Vennote

Teken In. Kry ’n volledige webtuistesekerheidstoets vir bekende kwesbaarhede.