Isikena Sokuhlola Ubungozi Bama-Scam Kuwebhusayithi

XHUMANA

Inombolo yokuxhumana: 011-867 2234

I-meyli: info@Yima.org.za

Helpline

083 123 SCAMS (7226)

Ozakwethu

Bhalisa. Thola ukuhlola okugcwele kokuphepha kwewebhusayithi ihlolelwa ubungozi obaziwayo.