Isikena Sokuhlola Ubungozi Bama-Scam Kuwebhusayithi
INGABE NGIYAQOLWA

Ingabe uqaphile futhi unolwazi?

web vulnerability scanner
Ingabe unolwazi lwezobuchwepheshe?
Ingabe uxoxile ngesinqumo sakho sokuthenga nochwepheshe?
Ingabe uyaziqonda izinhlobo zama-scam ezenziwayo?
nikto github

I-Ajenda Ye-Scammer

Amaqola asebenzisa ukuntula ulwazi noma ukuqonda ngesihloko ukuze balawule futhi badide lowo abamqondile. Kudingeka sizigcine sinolwazi futhi siqaphile mayelana nezinhlobo ezihlukahlukene zama-scam. Kuyosisiza sivikeleke ekutheni singabi yizisulu. Funda ngabo lapha

Indlela Yokuphendula

Ungabi yisisulu. Thatha isikhashana ukucabangisisa futhi ubukeze ubungozi obuhlobene nokwenza ama-transaction noma ukuchofoza isixhumanisi ongasazi ngaphambi kokuba ukwenze lokhu. Kungcono kakhulu ukuzivikela kunokuzelapha!
Funda ulwazi olunikezwe kuwebhusayithi yethu futhi ufunde ngendlela yokuzivikela. Namuhla, ukuzivikela emaqoleni nokukhwabanisa okwenzeka ku-inthanethi kusemqoka.
Qinisekisa ukuthi uyabuqonda ubungozi obuhlobene nanoma yisiphi isinqumo osenzayo nokuthi uye wafuna usizo lochwepheshe futhi uthathe izinyathelo ezifanele zokwenza isinqumo unolwazi.
Qaphela izinhlobo zama-scam nezindawo ezizama ukukuyenga. Yazi ukuthi amaqola azidoba kanjani izisulu zawo ukuze uzivikele ebuqilini bawo.

Amacebiso Nokwesekwa

Ozakwethu

Bhalisa. Thola ukuhlola okugcwele kokuphepha kwewebhusayithi ihlolelwa ubungozi obaziwayo.