Isikena Sokuhlola Ubungozi Bama-Scam Kuwebhusayithi

Bika isigameko ukusiza ekuqwashiseni nasekuvimbeleni abangani bakho, umndeni nabanye ukuba babe yisisulu samaqola.

Imininingwane Yesisulu

Imininingwane Yabahlukumezi

Imininingwane Yesigameko

I-SAFPS izokuthinta ukuze ithole imininingwane eyengeziwe namadokhumenti asekelayo uma kudingeka.
Sicela uqaphele ukuthi imininingwane eqoqiwe isetshenziselwa izinhlelo zokuqwashisa abathengi nezinhloso zezezibalo kuphela nokuthi isigameko sisadinga ukubikwa nguwe emaphoyiseni. Isicelo Sokubhalisa Okuvikela i-SAFPS sisekelwe, ekuqinisekisweni kukamazisi futhi singaphansi kwenqubomgomo Yokubhalisa Okuvikela i-SAFPS, ngenhloso yokuvimbela ukwebiwa kukamazisi Wamalungu e-SAFPS kuphela. Ngikufundile futhi ngakuqonda ukuzikhipha ecaleni.

Ozakwethu

Bhalisa. Thola ukuhlola okugcwele kokuphepha kwewebhusayithi ihlolelwa ubungozi obaziwayo.