Isikena Sokuhlola Ubungozi Bama-Scam Kuwebhusayithi
open source vulnerability scanner

Izinhlobo zama-scam

Ama-Scam Aphathelene Nokhokho

Iqola lisebenzisa futhi lixhaphaze abantu ngokuphathelene namasiko nezinkolelo zendawo zase-Afrika ukuze likuqole izimali zakho. Uhlonzwa ngaphambi kwesikhathi futhi uyengwa ukuthi ukholelwe ukuthi kukhona ilungu lomndeni wakho elishonile, ebelikhathazekile ngenhlalakahle yakho, lithintane nesangoma esithile esidumile (umelaphi wendabuko) nokuthi kudingeka nixoxe ngenkinga ngokuphuthumayo. Ube usucelwa ukuba uhlangane nesangoma, lapho amaqola esebenzisa ama-hallucinogen, bese bekulutha ukuthi uphothule imisebenzi ethile noma ukuthengiselana kwezezimali okukuqola imali yakho.

Bika i-Scam

Izinhlobo zama-scam

Amacebiso Nokwesekwa

Ozakwethu

Bhalisa. Thola ukuhlola okugcwele kokuphepha kwewebhusayithi ihlolelwa ubungozi obaziwayo.