Isikena Sokuhlola Ubungozi Bama-Scam Kuwebhusayithi
open source vulnerability scanner

Izinhlobo zama-scam

Imali Ekhokhwa Ngaphambili/ Idiphozithi

Uyaziswa ukuthi udinga ukuhlinzeka ngenkokhelo efana nediphozithi, intela, noma inani lensiza yokuthengiselana noma insiza ezohlinzekwa. Ukuqola kungase kuhlanganise ukuthola umklomelo, ifa noma ukulethelwa isipho, okungenzeka ungazi lutho ngakho. Kwesinye isimo ungase futhi ucelwe ukuba ukhokhe izimali zomshwalense noma izimali zokwengamela zesicelo semalimboleko, okuyinto evamile ekuqoleni okuphathelene nemalimboleko. Izinkampani ezibhaliswe ku-National Credit Regulator kuphela ezingahlinzeka ngemalimboleko. Hlola njalo imininingwane yabo kuwebhusayithi ye-NCR futhi uxhumane nesikhungo ngokuqondile usebenzisa inombolo ekuwebhusayithi ye-NCR ukuqinisekisa inqubo yokufaka isicelo nanoma yiziphi izaphulelo ezitholakele zemalimboleko.

Bika i-Scam

Izinhlobo zama-scam

Amacebiso Nokwesekwa

Ozakwethu

Bhalisa. Thola ukuhlola okugcwele kokuphepha kwewebhusayithi ihlolelwa ubungozi obaziwayo.